DALYVAUK

Prisidėk prie Šilainių nuotraukų archyvo! Siųsk el.paštu: silainiai@outlook.com

Tavo nuotrauka gali buti rodoma Šilainiai Photo parodose, internetiniame archyve, o gal net publikuojama Šilainių foto albume!

Autorius, siųsdamas nuotrauką Šilainiai Photo projektui, sutinka su visais projekto nuostatais, publikuojamais čia: Šilainiai Photo nuostatai

Nuostatai trumpai:

REIKALAVIMAI NUOTRAUKOMS

– Vieno autoriaus nuotraukų skaičius neribojamas, tačiau esant dideliam jų kiekiui, projekto autoriai pasilieka teisę nuotraukas atrinkti.

– Nuotraukos turi būti ne daugiau 300dpi ir tarp 2 ir 5 megabaitų dydžio, JPEG arba JPG formato. Į parodą atnešamų nuotraukų dydis neribojamas.

– Nuotraukos gali būti šiek tiek patobulintos skaitmeniniu būdu: apkirptos, išlygintos, nežymiai pakoreguotos spalvos.

– Autoriaus, kurio nuotrauka neatitiks šių reikalavimų, gali būti nepublikuojamas.

– Nuotraukos privalo buti darytos Šilainiuose (Šilainiai plačiąja prasme – Smėliai, Milikoniai, Linkuva, Romainiai ir Sargėnai).

– Nuotraukų siuntėjas patvirtina ir užtikrina, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs jo kūriniai, nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos inteletualinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šias nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.

– Nuotraukos negali būti nepadorios, atvirai seksualios ar kitaip prieštaraujančios moralės normoms, skatinančios rasinę, etninę diskriminaciją ar neapykantą.

– Nuotraukų autorių amžius neribojamas, jei autoriui mažiau nei 18m, jis/ji privalo gauti tėvų ar globėjų sutikimą dalyvauti projekte.

– Dalyvavimas projekte yra nemokamas.

KAIP DALYVAUTI

– Nuotraukos Šilaniai Photo projektui priimamos neribotą laiką. Nuotraukas galite siųsti adresu: silainiai@outlook.com.

– Elektroniniame laiške pažymėkite: Savo vardą, pavardę; Nuotraukos pavadinimą ar kur nuotrauka buvo fotografuota; Data, kada nuotrauka buvo fotografuota; Pridsekite nuotrauką. – Rekomenduojme nuotrauką pavadinti taip: AutoriausVardas_Pavarde_Nuotrauka.jpg

– Neprisiimame atsakomybės už pavėlavusius ar klaidingai atsiūstus duomenis.

– Vykstant Šilainiai Photo ‘Šilainiams 30’ parodai (2015 spalio 22 – 2015 gruodzio 31), spausdintas ar išryškintas nuotraukas galite pristatyti Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padalinio darbuotojoms. Jūsų nuotrauka bus nuskenuota ir Jus ją galesite atsiimti. Šiuo atveju nepamirškite palikti savo kontaktinių duomenų.

– ‘Šilainiams 30’ parodos foto-sienelės nuotraukos autoriams nebus gražinamos, nebent is anksto raštu susitarta su organizatoriais.

LEIDIMAS SKELBTI

Jei nuotraukoje vaizduojami kiti asmenys, dalyvis atsako, kad prieš pateikiant nuotrauką ‘Šilainiai photo’ archyvui buvo gautas šių asmenų sutikimas dėl tokios nuotraukos su asmens atvaizdu neatlygintino naudojimo (visais būdais, numatytais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje visą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje) parodose, spaudoje ir interneto svetainėje, rinkodaros projektuose ir reklamoje, kai kalbama apie ‘Šilainiai Photo’ ar jo reklamą. Jei bet kuris nuotraukoje vaizduojamų asmenų yra nepilnametis, būtinas jo tėvų ar globėjo aukščiau nurodyto turinio raštiškas patvirtinimas. Nuotraukų autorius uztikrina, jog šis leidimas buvo gautas.

LICENZIJA

Visi Šilainiai Photo dalyviai projekto organizatoriui suteikia nemokamą, neatšaukiamą, nuolatinę teisę neišimtine licencija neatlygintinai naudoti nuotraukas visais LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje nurodytais būdais visą autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpį visame pasaulyje, įskaitant, bet neapsiribojant: atkurti, kopijuoti, platinti, rodyti nuotraukas (nurodant autoriaus vardą ir pavardę) pristatant projektą ir jį reklamuojant visų tipų žiniasklaidos priemonėse šiuo metu ir kada nors vėliau, demonstruoti parodoje, spausdinti knygoje su rinktinėmis projekto nuotraukomis, skelbti projekto kataloge arba internete.